خانه » انواع زعفران » زعفران جامع

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

زعفران سرگل ممتاز جامع نیم گرمی(فروش عمده)

9,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
نوع بسته بندیپاکت نیم گرمی
وزن هر بستهمعادل نیم گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز جامع یک گرمی(فروش عمده)

15,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
نوع بسته بندیپاکت یک گرمی
وزن هر بستهمعادل یک گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز جامع نیم مثقال(فروش عمده)

34,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
نوع بسته بندیپاکت نیم مثقالی
وزن هر بستهمعادل 2.3 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز جامع یک مثقال(فروش عمده)

66,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
نوع بسته بندیپاکت یک مثقالی
وزن هر بستهمعادل 4.6 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران دختر پیچ جامع یک مثقال (فروش عمده)

56,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولزعفران رشته ای بریده درجه (ممتاز)
نوع بسته بندیپاکت یک مثقالی
وزن هر بستهمعادل 4.6 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران کریستالی یک گرمی جامع (فروش عمده)

17,500 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندیکریستالی یک گرمی
وزن هر بستهمعادل یک گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران کریستالی نیم گرمی جامع (فروش عمده)

11,500 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندی کریستالی نیم گرمی
وزن هر بستهمعادل نیم گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران کریستالی یک مثقالی جامع (فروش عمده)

67,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندی کریستالی یک مثقالی
وزن هر بستهمعادل 4.6 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران کریستالی نیم مثقال جامع (فروش عمده)

35,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندی کریستالی نیم مثقال
وزن هر بستهمعادل 2.3 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران کریستالی دو مثقالی جامع (فروش عمده)

122,500 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندی کریستالی دو مثقالی
وزن هر بستهمعادل 9.2 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران آذین باکس یک گرمی جامع (فروش عمده)

21,000 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندیقوطی آذین و باکس
وزن هر بستهمعادل یک گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران آذین باکس نیم مثقالی جامع(فروش عمده)

37,500 تومان
برند زعفران جامع
نوع محصولسرگل ممتاز
نوع بسته بندیقوطی آذین و باکس
وزن هر بستهمعادل 2.30 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد