خانه » انواع زعفران » زعفران ممتاز قائنات بسته بندی

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

زعفران سرگل قائنات یک مثقالی(عمده)

60,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل  قائنات
نوع بسته بندیپاکت یک مثقالی
وزن هر بستهمعادل 4.6 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 10  پاکت به فروش می رسد
  

زعفران سرگل قائنات نیم مثقالی(عمده)

32,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل درجه یک قائنات
نوع بسته بندیپاکت نیم مثقالی
وزن هر بستهمعادل 2.3 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 10  پاکت به فروش می رسد
 

زعفران سرگل قائنات یک گرمی(فروش عمده)

14,500 تومان
نوع محصولزعفران سرگل قائنات
نوع بسته بندیپاکت یک گرمی
وزن هر بستهمعادل 1 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز یک مثقالی(عمده)

68,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل درجه یک قائنات
نوع بسته بندیپاکت یک مثقالی
وزن هر بستهمعادل 4.6 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 10  پاکت به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز یک گرمی(فروش عمده)

17,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل درجه یک قائنات
نوع بسته بندیپاکت یک گرمی
وزن هر بستهمعادل 1 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز نیم مثقالی(عمده)

35,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل درجه یک قائنات
نوع بسته بندیپاکت نیم مثقالی
وزن هر بستهمعادل 2.3 گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 10  پاکت به فروش می رسد
 

زعفران سرگل ممتاز نیم گرمی(فروش عمده)

9,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل درجه یک قائنات
نوع بسته بندیپاکت نیم گرمی
وزن هر بستهمعادل نیم  گرم
* این محصول به صورت عمده و حداقل خرید 20  پاکت با قیمت فوق به فروش می رسد
  

زعفران سرگل ممتاز دو مثقالی

140,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل ممتاز قائنات
نوع بسته بندیقوطی فلزی طلایی 4.5
وزن هر بستهمعادل 9.2 گرم
 • این محصول بدون مالیات و ارزش افزوده فروخته می شود.
 • برای خرید فله ای زعفران سرگل ممتاز قائنات با تاییدیه آزمایشگاه با ما تماس بگیرید.
 

زعفران سرگل ممتاز 15 گرمی

259,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل ممتاز قائنات
نوع بسته بندیقوطی فلزی طلایی 5.5
وزن هر بستهمعادل 15گرم
 • این محصول بدون مالیات و ارزش افزوده فروخته می شود.
 • برای خرید فله ای زعفران سرگل ممتاز قائنات با تاییدیه آزمایشگاه با ما تماس بگیرید.
 

زعفران سرگل ممتاز 20 گرمی

305,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل ممتاز قائنات
نوع بسته بندیقوطی فلزی طلایی 5.5
وزن هر بستهمعادل 20گرم
 • این محصول بدون مالیات و ارزش افزوده فروخته می شود.
 • برای خرید فله ای زعفران سرگل ممتاز قائنات با تاییدیه آزمایشگاه با ما تماس بگیرید.
 • نکته : قیمت ها در فروشگاه زعفرانیه هر روز ساعت 10 صبح بروزرسانی  انجام می شوند.
 

زعفران سرگل ممتاز 10 مثقالی

680,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل ممتاز قائنات
نوع بسته بندیبسته بندی مقوایی همراه کارتن مادر
وزن هر بستهمعادل 10 مثقال  هر عدد یک مثقال
 • این محصول بدون مالیات و ارزش افزوده فروخته می شود.
 • مناسب برای خرده فروشی
 • در بسته بندی مقوایی و کارتن مادر
 • برای خرید فله ای زعفران سرگل ممتاز قائنات با تاییدیه آزمایشگاه با ما تماس بگیرید.
 

زعفران سرگل ممتاز 50 گرمی

670,000 تومان
نوع محصولزعفران سرگل ممتاز قائنات
نوع بسته بندیقوطی فلزی خاتم
وزن هر بستهمعادل 50 گرم خالص
 • این محصول بدون مالیات و ارزش افزوده فروخته می شود.
 • برای خرید فله ای زعفران سرگل ممتاز قائنات با تاییدیه آزمایشگاه با ما تماس بگیرید.