خانه » ملزومات بسته بندی » بسته بندی مقوایی

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

استند کاغذی پاکت زعفران نیم گرم

2,500 تومان
ظرفیت30 عدد پاکت نیم گرم
جنسکاعذ گلاسه 300 گرم
طول 370  میلیمتر
عرض270  میلیمتر
 -حداقل خرید 10 عدد

پاکت مقوایی زعفران نیم گرمی طرح جدید قرمز(50عددی)

32,500 تومان
طول
 80  میلی متر
عرض
 90  میلی متر
ارتفاع-
سر گل 0.5 گرم
وزن محصول 3  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص150 گرم
 _قیمت برای بسته 50 عددی

پاکت مقوایی زعفران یک گرمی طرح جدید قرمز(50عددی)

35,000 تومان
طول
 100  میلی متر
عرض
 90  میلی متر
ارتفاع-
ظرفیت سرگل 1 گرم
وزن محصول 5  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص250 گرم
 _قیمت برای بسته 50 عددی

پاکت مقوایی زعفران نیم مثقالی طرح جدید قرمز(50عددی)

37,500 تومان
طول
 110  میلی متر
عرض
 100 میلی متر
ارتفاع-
ظرفیت سرگل 2 گرم تا نیم مثقال
وزن محصول 7  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص350 گرم
 _قیمت برای بسته 50 عددی

پاکت مقوایی زعفران یک مثقالی طرح جدید قرمز(50عددی)

40,000 تومان
طول
 130  میلی متر
عرض
 110 میلی متر
ارتفاع-
ظرفیت سرگل 4 گرم تا یک مثقال
وزن محصول 8  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص400 گرم
 -قیمت برای بسته 50 عددی

استند کاغذی پاکت زعفران یک گرم

ظرفیت20 عدد پاکت نیم گرم
جنسکاعذ گلاسه 300 گرم
طول 400  میلیمتر
عرض220  میلیمتر
 _ حداقل سفارش 10 عدد

استند کاغذی پاکت زعفران نیم و یک مثقال

ظرفیت20 عدد پاکت نیم گرم
جنسکاعذ گلاسه 300 گرم
طول 400  میلیمتر
عرض220  میلیمتر
 _ حداقل سفارش 10 عدد

پاکت (کاور) مقوایی بزرگ هِل (50عددی)

طول
 130  میلی متر
عرض
 110 میلی متر
ارتفاع
ظرفیت  حداکثر 30 گرم هل
وزن محصول 8  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص400 گرم
 -قیمت برای بسته 50 عددی

پاکت (کاور) مقوایی متوسط هِل (50عددی)

طول
 110  میلی متر
عرض
 100 میلی متر
ارتفاع
ظرفیت  حداکثر 20 گرم هل
وزن محصول 7  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص350 گرم
 -قیمت برای بسته 50 عددی

پاکت (کاور) مقوایی زعفران یک مثقالی طرح جدید(50عددی)

طول
 130  میلی متر
عرض
 110 میلی متر
ارتفاع_
ظرفیت سرگل 4 گرم تا یک مثقال
وزن محصول 8  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص400 گرم
 -قیمت برای بسته 50 عددی

پاکت (کاور) مقوایی زعفران نیم مثقالی طرح جدید(50عددی)

طول
 110  میلی متر
عرض
 100 میلی متر
ارتفاع-
ظرفیت سرگل 2 گرم تا نیم مثقال
وزن محصول 7  گرم
تعداد در هر پک 50 
وزن ناخالص350 گرم
 
  • قیمت برای بسته 50 عددی