باکس چوبی قوطی خاتم 5گرم

7,500 تومان
طول
 100  میلی متر
عرض
 100  میلی متر
ارتفاع20  میلی متر
وزن ناخالص40 گرمظرفیت قوطی  یک مثقالی