پک هدیه سپیدار

350,000 تومان
ابعاد8*40*15
جنسمخمل و چوب
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
* باکس چوبی درجه یک و ظروف داخل باکس *خط ویژه خرید عمده:  44508507 – 021

پک هدیه دریا

190,000 تومان
ابعاد8*16*40
جنسکناف حصیری طرحدار
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک هدیه دماوند

175,000 تومان
ابعاد8*16*40
جنسچرمی
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک هدیه گل سرخ

165,000 تومان
ابعاد8*16*40
جنسمخمل
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک هدیه ابرو باد

195,000 تومان
ابعاد40*16*8
جنسمخمل ابروباد قرمز
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل نسیم(ابر و باد قرمز)

110,000 تومان
ابعاد24*15
جنسمخمل ابروباد قرمز
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه (سری نسیم)
*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل نسیم (طلاکوب آبی)

185,000 تومان
ابعاد24*15*6.5
جنس  مخمل طلاکوب آبی
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل شیشه دار آذین و هاون سرمه ای

62,000 تومان
ابعاد4*12*14
جنس چوب و مخمل
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
 *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل شیشه دار آذین و هاون

65,000 تومان
ابعاد6*15*24
جنس چوب و مخمل
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه

*خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک چرمی دو خاتم پنج گرم

87,500 تومان
ابعاد6*11*cm 20
جنس چرم
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
 *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل حصیری خاتم پنج گرم و آذین

110,000 تومان
ابعاد6*15*24 cm
جنس ترمه
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
 *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک ترمه آذین بزرگ (دو مثقالی)

85,000 تومان
ابعاد6*11*20 cm
جنس ترمه
نوع کاربردهدیه ،سوغات
مجموعهپک مخمل و ترمه
 *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021