پک مخمل حصیری دو خاتم قوری دار

190,000 تومان
ابعاد 8*16*40
جنس کناف حصیری طرحدار
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک چرمی دو خاتم قوری دار با قفل لاکچری

175,000 تومان
ابعاد 8*16*40
جنس چرمی
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل قوری دار بزرگ دو قفلی

165,000 تومان
ابعاد **
جنس مخمل
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک قوری دار ابرو باد

195,000 تومان
ابعاد **
جنس مخمل ابروباد قرمز
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل ابروباد قرمز خاتم و آذین

110,000 تومان
ابعاد **
جنس مخمل ابروباد قرمز
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل طلاکوب آبی خاتم و جام

185,000 تومان
ابعاد **
جنس   مخمل طلاکوب آبی
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل شیشه دار آذین و هاون سرمه ای

62,000 تومان
ابعاد **
جنس  چوب و مخمل
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل شیشه دار آذین و هاون

65,000 تومان
ابعاد **
جنس  چوب و مخمل
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک چرمی دو خاتم پنج گرم

87,500 تومان
ابعاد **
جنس  چرم
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک مخمل حصیری خاتم پنج گرم و آذین

110,000 تومان
ابعاد **
جنس  ترمه
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک ترمه آذین بزرگ (دو مثقالی)

85,000 تومان
ابعاد **
جنس  ترمه
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021

پک ترمه خاتم پنج گرم با هاون

85,000 تومان
ابعاد **
جنس  مخمل لوکس
نوع کاربرد هدیه ،سوغات
مجموعه پک مخمل و ترمه
  *خط ویژه خرید عمده: 44508507 – 021