خانه » خشکبار صادراتی » زرشک پفکی ممتاز قائنات

نمایش دادن همه 4 نتیجه

زرشک پفکی ممتاز قائنات برند جامع

95,000 تومان
نوع محصولزرشک پفکی
وزنیک کیلو
برندجامع
حداقل خرید 5 بسته یک کیلویی

زرشک پفکی ممتاز قائنات برند جامع نیم کیلویی

50,000 تومان
نوع محصولزرشک پفکی
وزننیم کیلو
برندجامع
حداقل خرید 5 بسته

زرشک پفکی ممتاز قائنات

زرشک پفکی ممتاز قائنات زرشک پفکی بعد از رسیدن محصول به فصل برداشت به صورت شاخه ای از درخت چیده

زرشک پفکی ممتاز قائنات برند جامع 250گرمی

نوع محصولزرشک پفکی
وزن250 گرمی
برندجامع
حداقل خرید 10بسته
این محصول دیگر تولید نمیشود