ما هیچگاه منتظر بهبود شرایط نمی مانیم، ما خودمان شرایط و موقعیت ها را می سازیم و بهینه می کنیم. اهداف و آرزوهای ما دست یافتنی اند چون چراغِ ایمان و امید و اراده و انگیزه و دانش در دلهایمان روشن است و فروزان

تلاش،خلاقیت ، همدلی

فقط حرفه ای ها

برخی از اعضای موفق تیم مارا در این قسمت مشاهده کنید، موفقیت اتفاقی نیست و حاصل تلاش مداوم است.

زهره شرفی

مسئول تبلیغات و پشتیبانی فروش

کارشناس خرید و فروش و  صادرات زعفران

ندا علی بابا

مسئول بازاریابی سایت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت بین الملل)

علی اکبر حیرتی

علی حیرتی

طراح محصول / پشتیبان سایت

 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
(گرایش تجارت الکترونیک)

محمد فلاح کیش

مدیر کسب وکار زعفرانیه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
(گرایش تجارت الکترونیک)

محمود ایزدیار

آنالیزور کسب و کار

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

nasim134039_176220737_1105374286614186_5753723116075758422_n

خانم نسیم علی بابا

مدیر امور عملیاتی و حسابرسی

لیسانس حسابداری

محبوبه ایلقوچی

آنالیزور کسب و کار

مشاور و کارشناس بازرگانی بین الملل