ما هیچگاه منتظر بهبود شرایط نمی مانیم، ما خودمان شرایط و موقعیت ها را می سازیم و بهینه می کنیم. اهداف و آرزوهای ما دست یافتنی اند چون چراغِ ایمان و امید و اراده و انگیزه و دانش در دلهایمان روشن است و فروزان

تلاش،خلاقیت ، همدلی

فقط حرفه ای ها

برخی از اعضای موفق تیم مارا در این قسمت مشاهده کنید، موفقیت اتفاقی نیست و حاصل تلاش مداوم است.

زهره شرفی

مسئول تبلیغات و پشتیبانی فروش

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

ندا علی بابا

مسئول بازاریابی سایت

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت بین الملل)

محمود ایزدیار

آنالیزور کسب و کار

 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش تجارت بین الملل)

علی اکبر حیرتی

علی حیرتی

طراح محصول / پشتیبان سایت

 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
(گرایش تجارت الکترونیک)

محمد فلاح کیش

مدیر کسب وکار زعفرانیه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
(گرایش تجارت الکترونیک)