لیست قیمت روزانه

لیست قیمت زعفران و زرشک شنبه 17 آبان ماه

لیست قیمت روزانه محصولات موجود در سایت زعفرانیه

در زیر لیست قیمت زعفران و زرشک سایت زعفرانیه را مشاهده می کنید.

لیست قیمت زعفران و زرشک

شنبه 17 آبان 99

لیست قیمت زعفران و زرشک شنبه 17 آبان ماه

 • قیمت زعفران سرگل شکسته قاینات هر کیلو گرم ۸۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات (بار پارسالی) هر کیلوگرم ۹۸۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات (بار امسالی) هر کیلوگرم ۱۰۵۰۰۰۰۰ تومان
 • سرگل معمولی فعلا موجود نیست
 • قیمت زعفران  نگین پارسالی ۱۲۵۰۰۰۰۰ تومان
 • قیمت زعفران نگین امسالی ۱۳۸۰۰۰۰۰ عدد تومان
 • قیمت زعفران سوپر نگین امسالی  با توجه به میزان رنگ‌دهی از ۱۵۵۰۰۰۰۰ تومان هست تا ۱۸۵۰۰۰۰۰ تومان

 

لیست قیمت زعفران و زرشک شنبه 17 آبان ماه

 • زعفران سرگل ممتاز صادراتی یک مثقالی (پک 20عددی) هر مثقال 50000 تومان
 •  زعفران سرگل ممتاز صادراتی نیم مثقالی 25500 تومان
 • زعفران سرگل ممتاز صادراتی یک گرمی 12500 تومان
 • زعفران سرگل درجه یک قائنات یک مثقالی 46000 تومان (پک 20عددی)
 • زعفران سرگل درجه یک قائنات نیم مثقالی 23500 تومان
 • زعفران سرگل درجه یک قائنات یک گرمی 11500 تومان

 

 

لیست قیمت زعفران جامع 20 مهرماه 99

قیمت زعفران مهر 99 برند جامنع زعفران

قیمت زعفران مهر 99 برند جامنع زعفرانقیمت زعفران 99

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید