مقالات

هر مثقال زعفران چند گرم است ؟

یک مثقال زعفران معادل ۴.۶۰۸ گرم

یک مثقال زعفران معادل  ۴.۶۰۸ گرم( تلفظ ۴ گرم و ۶۰۸ ثوت) است وممکن است این میزان ۴.۶ گرم و یا ۴.۶۱ گرم را بشنوید که اینها معادل یک مثقال است.

یک کیلو ۲۱۷ مثقال

طریقه توزین اندازه گیری زعفران به شرح زیر است: یک کیلو گرم زعفران ۲۱۷ مثقال است و شما حتما میدانید که یک کیلوگرم زعفران هزار گرم می باشد و اگر بخواهیم یک کیلوگرم را به مثقال تبدیل کنیم باید هزار را بر ۶۰۸/۴ تقسیم کنیم که عدد ۲۱۷ به دست می آید.

یک مثقال زعفران معادله ۴.۶۰۸ گرم( تلفظ ۴ گرم و ۶۰۸ ثوت) است و در بازار ممکن است این میزان ۴.۶ گرم و یا ۴.۶۱ گرم را بشنوید که اینها معادل یک مثقال است.

هر گرم ۱۰۰۰ ثوت است و هر مثقال ۴ گرم ۶۰۸ سوت می باشد.

رابطه وزن گل زعفران به مقدار زعفران

 هر کیلو گل زعفران چند مثقال است؟ (از هر کیلو گل زعفران چند گرم زعفران بدست می آید؟)

حدودا  تعداد 2170 گل زعفران تازه معادل یک کیلو گرم وزن دارد. از 105 کیلوگرم گل زعفران تازه چیزی معادل یک کیلوگرم زعفران نوع سرگل خشک بدست می آید که تقریبا  230000 عدد گل می باشد. از 78 کیلوگرم گل زعفران تازه، چیزی معادل یک کیلوگرم زعفران دخترپیچ یا دسته حاصل می شود، که تعداد گل های آن به 170000 عدد می رسد.

درصد وزن قسمت های مختلف یک گل زعفران و اطلاعات لازم

 • طول برگ ها حداکثر 60 سانتیمتر اما به طور معمول 40 – 30 سانتیمتر.
 • عرض برگ ها 3 – 1.5 میلیمتر و دارای یک رگ برگ سفید در وسط و در طول برگ ها.
 • طول هر شاخه کلاله بین 40 – 25 میلیمتر و به طور متوسط 30 میلیمتر
 • تعداد گل در هر کیلوگرم گل زعفران 2700 – 2000 بسته به درشتی و ریزی گل ها.
 • تعداد در هر کیلوگرم زعفران خشک بین 200000 – 150000 (و یا به طور متوسط 170000 گل)
 • محل اتصال سه شاخک کلاله به خامه در حدود 10 – 4 میلیمتر از مرکز لکه بنفش.
 • هر کیلو گل به طور متوسط سه مثقال زعفران خشک به وزن 13.9 گرم به دست می دهد.
 • هر 170 گل یک گرم زعفران خشک تولید می کند.
شرکت هدایای تبلیغاتی در کرج
READ
 • تعداد برگ ها در یک چمچه 16 – 5 برگ.
 • طول برگ ها حداکثر 60 سانتیمتر اما به طور معمول 40 – 30 سانتیمتر.
 • عرض برگ ها 3 – 1.5 میلیمتر و دارای یک رگ برگ سفید در وسط و در طول برگ ها.
 • طول هر شاخه کلاله بین 40 – 25 میلیمتر و به طور متوسط 30 میلیمتر
 • تعداد گل در هر کیلوگرم گل زعفران 2700 – 2000 بسته به درشتی و ریزی گل ها.
 • تعداد در هر کیلوگرم زعفران خشک بین 200000 – 150000 (و یا به طور متوسط 170000 گل)
 • محل اتصال سه شاخک کلاله به خامه در حدود 10 – 4 میلیمتر از مرکز لکه بنفش.
 • هر کیلو گل به طور متوسط سه مثقال زعفران خشک به وزن 13.9 گرم به دست می دهد.
 • هر 170 گل یک گرم زعفران خشک تولید می کند.

منبع : ایرن گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 − 15 =