لیست قیمت روزانه

لیست قیمت زعفران و زرشک 20 مهر99

لیست قیمت روزانه محصولات موجود در سایت زعفرانیه

در زیر لیست قیمت زعفران و زرشک سایت زعفرانیه را مشاهده می کنید.

لیست قیمت زعفران و زرشک

 

قیمت زعفران مهر 99

قیمت زعفران مهر 99

  • زعفران  سرگل ممتاز صادراتی یک مثقالی 52000 تومان
  • زعفران سرگل ممتاز نیم مثقالی 26500 تومان
  • زعفران سرگل ممتاز یک گرمی 13000 تومان
  • زعفران سرگل معمولی یک مثقالی 50000 تومان

 

 

لیست قیمت زعفران جامع 20 مهرماه 99

قیمت زعفران مهر 99 برند جامنع زعفران

قیمت زعفران مهر 99 برند جامنع زعفرانقیمت زعفران 99

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید